Registrul Deseurilor - Evidenta Gestiunii deseurilor si raportare ANPM

Cine suntem:

 Aplicatia Registrul Deseurilor, https://registrul-deseurilor.ro, este dezvoltata si apartine societatii CRUD DEVELOPMENT SRL. 

In continuare ne vom referi la CRUD DEVELOPMENT SRL cu noi, societatea, compania, aplicatia.

Ce date colectam:

Pentru utilizatorii care iti creeaza cont in aplicatie colectam urmatoarele date personale:

– Nume

– Email

– Telefon

 

Numele si adresa de email si telefonul le colectam si daca vrei sa intri in legatura cu noi prin sistemul nostru de support sau formularul de contact.

 

Colectam si date despre compania pe care utilizatorul o reprezinta:

– Nume companie

– Adresa sediu social

– Cod de inregistrare fiscala

– Nume punct de lucru

– Adresa punct de lucru

 

In scopuri de marketing si imbunatatire a aplicatie colectam, de asemenea:

– informatii legate de comportamentul tau pe website;

– browserul folosit;

– sistemul de operare.

Te anuntam ca aceste date sunt anonime, nefiind legate de numele sau adresa ta de email.

 

Aceste date le colectam cu ajutorul altor aplicatii:

– Google Analytics

– Facebook Pixel

– Hotjar

 

Aceste date sunt colectate prin intermediul fisierelor de tip cookies, listate in pagina Politica cookies.

 

 

Cum folosim datele colectate:

Datele colectate la inregistrarea utilizatorului, Nume si Email, le folosim pentru a va asigura accesul in aplicatie.

Datele companiei le  folosim pentru emiterea facturilor fiscale in urma platii serviciului.

Datele punctului de lucru ne sunt necesare pentru ca utilizatorul sa poata inregistra datele necesare raportarii catre autoritatile competente.

Informatiile colectate in scopuri de marketing si pentru imbunatatirea serviciului nostru le folosim pentru a crea reclame si pentru a vedea daca sunt probleme in functionarea aplicatiei.

 

 

Drepturile tale

Orice utilizator are urmatoarele drepturi:

– dreptul la acces – Aveti dreptul de acces, conform articolului 15 din GDPR, respectiv de a obtine din partea Societatii o confirmare ca prelucreaza sau nu date personale care va privesc si, in caz afirmativ urmatoarele informatii: (a) scopurile prelucrarii; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; (e) existenta dreptului de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrarii; (f) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere; (g) in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la client, orice informatii disponibile privind sursa acestora; (h) existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, mentionat la articolul 22 alineatele (1) si (4) din GDPR, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata. In cazul in care datele cu caracter personal sunt transferate catre o tara terta sau o organizatie internationala, aveti dreptul sa fiti informat cu privire la garantiile adecvate in temeiul articolului 46 din Regulament referitoare la transfer.

La solicitarea dumneavoastra, Registrul Deseurilor furnizeaza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii.

 

Dreptul la rectificarea datelor – Aveti dreptul de a obtine de la Registrul Deseurilor, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc, conform articolului 16 din GDPR. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Atunci cand este posibil sau necesar vom face corectii (dupa caz) pe baza informatiilor actualizate si va vom informa cu privire la acest aspect daca este cazul.

– Dreptul la stergerea
datelor – 
Aveti dreptul de a obtine din partea Registrul Deseurilor stergerea datelor cu caracter personal care va privesc (conform articolului 17 din GDPR), fara intarzieri nejustificate, cu exceptia anumitor ipoteze prevazute de Regulament, daca se aplica unul dintre urmatoarele motive:

 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor
  pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 1. va retrageti consimtamantul in baza caruia are loc prelucrarea in masura in care prelucrarea se bazeaza exclusiv pe consimtamant si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 2. va opuneti prelucrarii efectuata in scopul unui interes public ori in scopul intereselor legitime urmarite de Registrul Deseurilor sau de o terta parte si nu exista motive legitime care sa prevaleze fata de interesele/drepturile si libertatile dvs fundamentale in ceea ce priveste prelucrarea sau va opuneti prelucrarii in scopuri de marketing direct
 1. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 1. datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Registrul Deseurilor in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla acesta; alte situatii prevazute de Regulament in masura in care sunt aplicabile

 

 

Dreptul la restrictionarea prelucrarii – Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii (conform articolului 18 din GDPR) in urmatoarele cazuri :

 1. Contestati exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite Registrul Deseurilor sa verifice exactitatea datelor;
 2. Prelucrarea este ilegala, iar dvs va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 3. Registrul Deseurilor  nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dvs le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau

V-ati opus prelucrarii in conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din Regulament, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

 

 

Dreptul la portabilitatea
datelor – 
Aveti dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal  (conform articolului 20 din Regulament) pe care le-ati furnizat catre Registrul Deseurilor,  intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, si la transmiterea acestora catre alt operator, fara obstacole din partea Registrul Deseurilor, in cazul in care:

 1. prelucrarea se bazeaza pe consimtamant in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulament sau pe un contract in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament; si
 2. prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

In cazul exercitarii dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise in mod direct de la Registrul Deseurilor la un alt operator indicat de catre dvs. in mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 

Dreptul la opozitie atunci cand prelucrarea este efectuata in scopul intereselor legitime urmarite de Registrul Deseurilor sau de
o parte terta – 
In orice moment aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii efectuata
in scopul unui interes public ori in scopul intereselor legitime urmarite de Societate sau de o terta parte, inclusiv crearii de profiluri. In acest caz, 
Registrul Deseurilor nu va mai prelucra datele dvs cu caracter personal, cu exceptia cazului in care demonstreaza ca are motive
legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dvs  sau ca scopul este
constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

 

Dreptul de opozitie la prelucrarea in scop de marketing direct – Atunci cand prelucrarea are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv.

 
Dreptul de retragere a consimtamantul – In cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs. , aveti dreptul de a va retrage in orice moment consimtamantul. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimtamantului nu este aplicabila in cazurile in care temeiul prelucrarii nu este consimtamantul.
 

Dreptul de a depune o plangere sau o reclamatie – Daca doriti sa reclamati aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastra personale, va rugam sa trimiteti un e-mail cu detaliile reclamatiei dvs. la adresa de e-mail [email protected].

De asemenea puteti transmite/depune solicitarea dumneavoastra utilizand detaliile de mai jos:

Adresa: Drumul Opalului nr 1-43, Bloc Cocor, sc A, ap 6a, Sector 1, Bucuresti.

 

Vom analiza si vom raspunde oricarei plangeri pe care le primim.

 

De asemenea, aveti dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”).

 

Securitate

Noi implementam solutii tehnice pentru a mentine securitatea si integritatea datelor tale impotriva furtului, distrugerii sau aletarii acestora.
 

Contact

Pentru orice intrebari, sugestii sau reclamatii ne puteti contacta la adresa de email [email protected]